Czas do końca prezydentury
Andrzeja Dudy


Niestety Andrzej Duda objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej 6 sierpnia 2015 roku.

Na szczęście jego druga kadencja dobiega końca 6 sierpnia 2025 roku.


Do której zostało już tylko: